Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die denkt een goede kandidaat te hebben voor Talent-IT mag deze aanbrengen, ongeacht of je reeds met ons hebt samengewerkt in het verleden of niet.
 • Recruitment, sales, en admin-profielen die reeds werken voor Talent-IT of een ander bedrijf binnen de groep komen ook in aanmerking voor de N.E.R.D. campagne, indien het om interne profielen gaat.
 • Deelnemers zijn minstens 18 jaar.

Welke kandidaten accepteren we?

 • Talent-IT aanvaardt enkel kandidaten die in België of Nederland wonen, en in België wensen te werken.
 • Talent-IT heeft geen actief contact met de kandidaat op het moment dat deze wordt aangebracht.
 • De kandidaat is momenteel op zoek naar een nieuwe vaste functie, een job als consultant, of een tijdelijke freelance opdracht.
 • De kandidaat is op de hoogte dat Talent-IT hem/haar zal contacteren.
 • In het kader van de N.E.R.D. campagne kan je jezelf niet aanbrengen als kandidaat. Uiteraard is Talent-IT wel altijd op zoek naar talentvolle collega’s, en ontvangen we jouw spontane sollicitatie met veel plezier.
 • Talent-IT bepaalt welke aangebrachte kandidaten weerhouden worden. De reden waarvoor een kandidaat al dan niet weerhouden wordt kan niet betwist worden.
 • Kandidaten mogen pro-actief aangebracht worden.

Hoe iemand aanbrengen?

 • Om geldig te zijn moet de referral via e-mail gebeuren. Gelieve de naam, contactgegevens (zowel e-mail adres als gsm-nummer) en een recente CV van de kandidaat door te sturen naar referral@talent-it.be
 • Door een kandidaat aan te brengen geef je Talent-IT de toestemming om jouw gegevens en die van de kandidaat te mogen verwerken in het kader van de N.E.R.D. campagne.

Betalingen

 • De referrer komt in aanmerking voor de vergoeding indien we de kandidaat binnen 3 maanden na aanbrengen bij een klant kunnen plaatsen. Dit wil zeggen dat, indien een kandidaat 6 maanden geleden aan ons doorverwezen werd, maar we nu pas een job vinden voor de kandidaat, de vergoeding niet meer uitbetaald wordt.
 • De referrer wordt binnen de 5 werkdagen na plaatsing bij een klant op de hoogte gebracht.
 • De referrer krijgt 50% wanneer de kandidaat start bij de klant, en 50% na 3 maanden tewerkstelling.
 • In totaal krijgt de referrer een vergoeding ter waarde van €1000 in de vorm van vouchers.
 • De vouchers worden per post opgestuurd naar de referrer. Talent-IT is niet verantwoordelijk voor wat met de vouchers gebeurt nadat deze aan de post zijn overhandigd.

Bijkomende info

 • Wanneer twee verschillende referrers dezelfde kandidaat aanbrengen, komt enkel diegene die de kandidaat eerst aanbracht in aanmerking voor de vergoeding. De uitspraak hierover door Talent-IT kan niet betwist worden.
 • Er staat geen limiet op het aantal referrals dat een referrer mag doen.
 • De N.E.R.D. campagne geldt vanaf dat deze live op de website is, zonder terugwerkende kracht.

Juridische voorwaarden

 • Tussen Talent-IT en de referrer ontstaan geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De referrer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met Talent-IT te delen. M.a.w.: de referrer zal Talent-IT moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • Talent-IT verplicht zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot de kandidaat. Zie privacy notice.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van Talent-IT doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.
 • Talent-IT is niet verantwoordelijk voor
  • Het verlies van de beloning
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de beloning
  • Eventuele andere kosten die voortkomen uit het gebruik van de beloning
 • Talent-IT eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.

Talent-it

www.talent-it.be
referral@talent-it.be
+32 3 294 17 45