• Tussen Talent-IT en de referrer ontstaan geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De referrer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met Talent-IT te delen. M.a.w.: de referrer zal Talent-IT moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • Talent-IT verplicht zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot de kandidaat. Zie privacy notice.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van Talent-IT doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.
 • Talent-IT is niet verantwoordelijk voor
  • Het verlies van de beloning
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de beloning
  • Eventuele andere kosten die voortkomen uit het gebruik van de beloning
 • Talent-IT eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.
 • De N.E.R.D. campagne geldt vanaf dat deze live op de website is, zonder terugwerkende kracht.
2023-03-10T15:14:52+01:00
Ga naar de bovenkant