Gezond voor het beeldscherm!

 Beeldschermwerk: de 12 gulden regels

Zit je vaak voor de computer? Hou dan rekening met volgende tips.

1. Afstand bewaren van 50 tot 70 cm van het scherm

2. Plaats, voor zover het kan, het scherm recht voor jou.

3. Plaats het scherm op de goede hoogte.

4. Het toetsenbord zo plat mogelijk opstellen.

5. Laat voor het toetsenbord voldoende plaats vrij (10 tot 15 cm) voor steun van voorarmen en polsen.

6. De zone voor de benen niet versperren.

7. Het scherm zoveel mogelijk loodrecht plaatsen ten opzichte van de vensters.

8. Gebruik zonnewering om weerkaatsing en verblinding afkomstig van natuurlijk licht te voorkomen.

9. De stoel afstellen op een goede hoogte (zodat bij horizontale voorarmen deze zich ongeveer op de hoogte van het werkblad bevinden).

10. Nakijken dat, bij een goede stoelhoogte, de voeten plat op de grond kunnen rusten. Zoniet vraag een voetsteun.

11. Vermijden van te lang in dezelfde houding te blijven zitten. Beweeg regelmatig.

12. Maak regelmatig het beeldschermoppervlak proper.