Erkenningsnummer VG. 1480/BO

img werk

Erkenningsnummer VG. 1480/BO

Erkenning als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

De Administrateur-Generaal van het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie verleende namens de Vlaamse Minister van Werk, Onderwijs en Vorming bij besluit van 27 juni 2008 BVBA Talent-IT de toestemming om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van outplacementactiviteiten, in het Vlaamse Gewest uit te oefenen.

De erkenning draagt het nummer VG.1480/BO en ging in op 27 juni 2008 voor een periode van onbepaalde duur.

Een uittreksel van dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.