14 te vermijden fouten op een evaluatiegesprek

14 te vermijden fouten op een evaluatiegesprek

 

Een evaluatiegesprek is voor een manager en zijn medewerker een uitgelezen moment om de balans van een jaar samenwerking op te maken en meteen ook de doelstellingen voor de toekomst vast te leggen.

Hoewel beide partijen vaak opzien tegen dit gesprek, is het toch een bijzonder belangrijk moment. Ziehier enkele fouten die je best niet maakt...

1. Het evaluatiegesprek te licht opvatten

Heel wat werknemers zijn niet overtuigd van het nut van een evaluatiegesprek. Ze zien het als een verplicht nummertje dat geen enkele invloed heeft op de manier waarop ze werken.

Nochtans vormt een evaluatiegesprek vaak het begin van een veranderingsproces op lange of minder lange termijn: je kan nieuwe taken krijgen, gepromoveerd worden of een opleiding voorgesteld krijgen.

2. Je niet voorbereiden

Wie zich niet voorbereidt op een evaluatiegesprek toont een gebrek aan motivatie, wat voor een manager een zeer slecht signaal is. Zorg dus voor een (schriftelijke) voorbereiding. Doe je dat niet, dan heeft het evaluatiegesprek weinig zin.

3. Een monoloog afsteken

Het is goed om een lijst met ideeën en verwezenlijkingen mee te brengen, maar vergeet niet dat een evaluatiegesprek een dialoog moet zijn. Een manager moet dus ook de ruimte krijgen om zijn opmerkingen, goede raad en aanmoedigingen te formuleren. Tijdens een goed evaluatiegesprek is de medewerker maximum 80% van de tijd aan het woord.

4. Niks zeggen

Ook helemaal niets zeggen valt niet in goede aarde bij managers. In het beste geval wordt je stilzwijgen opgevat als verlegenheid, maar het kan ook duiden op verveling of op onverschilligheid.

5. Je gal spuwen

Je collega's zijn te luidruchtig, je klanten zijn idioten, de koffiemachine is altijd defect en je computer is verouderd... Vermijd om al je kleine en grote ergernissen op tafel te gooien, want een evaluatiegesprek is nu eenmaal geen klachtenbalie. Het is steeds de bedoeling om te vertrekken vanuit je taakomschrijving en niet om in het wilde weg kritiek te spuien.

6. Doen alsof je neus bloedt

Het is geen goed idee om geheugenverlies voor te wenden als je manager vraagt waarom je de vooropgestelde doelstellingen niet bereikt hebt. Doe dus niet alsof je niet wist wat er van jou verwacht werd. Het is beter om eerlijk uit te leggen waarom je de objectieven niet hebt gehaald.

7. Over je privéleven beginnen

Je vrouw die ervandoor is, je oudste zoon die sukkelt met zijn rug of je trouwe huisdier die het loodje heeft gelegd... Het kan zijn dat al deze zaken hun invloed hebben gehad op je werk, maar een evaluatiegesprek is niet het geschikte moment om daar over te praten. Heb je echt grote problemen in je privéleven, dan is het beter om het evaluatiegesprek even uit te stellen. Zowel de manager als de werknemer moeten zich immers 100% kunnen concentreren.

8. Kritiek geven op collega's

Bij een evaluatiegesprek gaat het enkel over jouw functioneren en niet over dat van anderen. Als je dus problemen hebt met collega's die hun tijd verspillen op Facebook of kwaad over je spreken, vraag dan of je daar in een apart gesprek over kan praten met je manager.

9. Over je gevoel praten in plaats van over feiten

Als je iets wil aankaarten, beargumenteer dat dan met feiten en met niets dan feiten. Vermoedens, roddels of je buikgevoel hebben geen plaats in een evaluatiegesprek. Staaf dus alles wat je zegt met cijfers en objectieve gegevens. Vermijd emoties en geef je manager de kans om te oordelen op basis van heldere feiten.

10. De schuld bij iemand anders leggen

Managers zijn niet tuk op medewerkers die geen enkele fout of zwak punt erkennen en steeds de schuld bij iemand anders leggen. Een evaluatiegesprek heeft niet als doel om je te berechten, maar om je de kans te geven om vooruitgang te boeken.

11. Geen enkel voorstel hebben

Het is best om naar het evaluatiegesprek te gaan met enkele voorstellen voor projecten die je in de toekomst wil realiseren. Zoniet loop je het risico dat je manager zelf projecten op tafel zal leggen, die je misschien minder ziet zitten. Als je dan geen beter voorstel hebt, zal het moeilijk zijn om deze te weigeren.

12. Een loonsverhoging vragen zonder geldige argumenten

Wie niet waagt, die niet wint, dat klopt, maar zeker in crisistijd is het erg gedurfd om opslag te vragen als je geen positieve resultaten kan voorlegen. Wil je een loonsverhoging, wapen je dan met voldoende argumenten. Zeggen dat een loonsverhoging binnenkort niet meer mogelijk zal zijn omdat de regering de lonen gaat bevriezen weegt als enig argument vast wat te licht.

13. Met een half oor luisteren

Wees steeds erg aandachtig tijdens een evaluatiegesprek. Je manager zal immers aan het eind vertellen welke doelstellingen hij wil dat je volgend jaar haalt. Zorg dat je deze goed begrijpt en dat je dus weet wat er van jou verwacht wordt. Zoniet zal je tijdens het volgende evaluatiegesprek ook niet begrijpen waar je op afgerekend wordt.

14. Niet komen opdagen

Ook al heb je het druk, vind je dat een evaluatiegesprek tot niets dient, of ben je van mening dat de beslissing over jouw lot toch al lang is gevallen, ga in elk geval naar je evaluatiegesprek. Daag je niet op, dan kan je daarvoor gesanctioneerd worden. Je hoeft niet akkoord te gaan met alles wat er gezegd wordt, maar je moet op z'n minst gaan luisteren naar wat je manager van jouw functioneren vindt. Bovendien kan je zelf ook veel voordeel halen uit een evaluatiegesprek: het kan je helpen om vooruit te komen in je carrière.

Bron: journaldunet.com